St Patrick's Day (Lá Fhéile Pádraig)

Lá Fhéile Pádraig shona duit! Tá Gaeilge labhartha lag agam, ach is mo theanga é. Níl sé marbh fós, tuigeann tú. Fadó, nuair a bhí mé ag staidéar sa pobalscoil, bhí Gaeilge caoiseach mhaith agam. Ní raibh mé ar fheabhas, ach bhain mé taitneamh asat. Chríoch mé mo scrúdaithe tar éis triocha nó daichead noiméad (gnáthleibhéal). Ach seacht bliain seo caite tá sé caoiseach as láthair. Ó am go h-am, smaoin mé as Gaeilge. Ba fhearr liom é ós teangaithe eile (ach táim i ngrá le Fraincís).  I mo chroí is Gaeilgeoir mé. Freisin, tá tuirseach traochta agam 😛 Slán leat, agus tá súil agam go bain tú taitneamh as an lá náisúinta go hÉireann.

Dáithí

 

Happy St Patrick’s Day! I’m kind of weak at spoken Irish, but it is my language. It’s not dead yet, you understand. Long ago, when I was in school, my Irish was fairly good. I wasn’t excellent, but I enjoyed it. I even managed to finish my exams in thirty or forty minutes (ordinary level). But seven years later and it’s gone AWOL. From time to time, I think in Irish. I prefer it over other languages (although I love French). In my heart I’m a Gaeilgeoir. I’m also exhausted 😛 Bye for now, and I hope you enjoy Ireland’s national day.

David

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *